Koti bisnes Eera Industrial Development täyttää tyhjiöt uudella liiketoiminnalla

Eera Industrial Development täyttää tyhjiöt uudella liiketoiminnalla

134
0

Teknologinen ja perinteiset toimintatavat haastava toimintaympäristön murros voi synnyttää tyhjiön, jossa piilee mahdollisuus. Eera Industrial Development on valmis törmäyttämään perinteiset toimintamallit ja uudet teknologiat, jotta tyhjiöön voi syntyä uutta liiketoimintaa.


Eera on tunnettu konsulttiliiketoiminnan kentässä rohkeana uudisraivaajana, jonka ydinosaamista on uuden kasvun lähteiden tunnistaminen ja kasvun rakentaminen asiakkaille. 

– Olemme vuosien varrella panostaneet myös uuden liiketoiminnan synnyttämiseen yhtiömme nimissä ja start up -yrityksiä tukien. Nyt tämä teollisen kehittämisen toiminta on saavuttanut sellaiset mittasuhteet, että päätimme mukauttaa Eeran rakennetta, Eera Oy:n Partner Mikko Kantero kertoo.

Muutoksen myötä liikkeenjohdon konsultoinnin pioneeritoiminta jatkuu Eera Oy:nä, jonka rinnalla toimii uuden liiketoiminnan synnyttämiseen keskittyvä Eera Industrial Development Oy (EID) 

– EID:n alla voimme entistä vahvemmin luoda uutta liiketoimintaa ja yrityksiä, joissa olemme myös itse sijoittajana mukana.


Uusi koti uudelle liiketoiminnalle

EID on luontainen jatke eeralaiselle tavalle toimia. 

– Olemme koko olemassaolomme ajan auttaneet asiakkaitamme astumaan kasvupolulla uudelle maaperälle.

Eerassa onkin havaittu, että teknologisesta tai markkinassa tapahtuvasta murroksesta johtuen saattaa syntyä tarpeita, joita perinteisillä toimintatavoilla ei kenties enää pystytä täyttämään. 

– Näin syntyy tyhjiö, joka voidaan täyttää erilaista teknologiaa ja osaamista törmäyttämällä. Olemme myös havainneet, että yrityksen potentiaaliset kasvuaihiot voivat jäädä murroksessa myös välimaastoon – ilman kotia. Meidän tehtävämme on löytää niille uusi koti.

Käytännössä se tarkoittaa, että mikäli yrityksen käsissä on uuden liiketoiminnan ja yhtiön synnyttämisen edellytykset täyttävä aihio, EID on valmis käyttämään omia resurssejaan sen hiomiseen. 

– Meriteknologiayritys Norsepower ja ohjelmistorobotiikkayhtiö Digital Workforce Nordic ovat erinomaisia esimerkkejä EID:n työstä uuden liiketoiminnan kehittämiseksi.

EID:n yksi toiminta-alue on keskittyä kaupallistamaan systeemisen kysynnän mallia raaka-aineiden ja energian tuottamiseksi jätteestä ja biomassasta. 

– Erityisesti OECD-alueen ulkopuolella jätteiden kierrätyksestä ja hyödyntämisestä energiakäyttöön on vähän kokemusta, ja siksi ostajat tarvitsevat vahvaa tukea oikeanlaisen teollisen konseptin rakentamiseen.


Parhaista aihioista timantteja

Eeralaisten joukkoon lukeutuu myös 15 henkilön Senior Advisor -ryhmä menestyksekkään yritysjohtajan uran tehneitä hallitusammattilaisia. 

– Osaajajoukkomme on tottunut työskentelemään erilaisten yritysten, organisaatioiden ja toimintamallien parissa, joten tekijöiltä löytyy asiantuntemuksen lisäksi myös kriittistä silmää. Toisaalta taas seulamme läpäisseet aihiot kokevat todellisen myllytyksen. Näin parhaista aihioista hioutuu timantteja, joilla on erinomaiset menestymisen eväät nyt ja tulevaisuudessa, Kantero toteaa lopuksi. 

Teksti: Mia Heiskanen

Eera Industrial Development Oy

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit