Koti bisnes Etätyön myytinmurtajat

Etätyön myytinmurtajat

Kun työnteko siirtyy konttoreista verkkoon, moni perusprinsiippi on määriteltävä uudelleen. Koronaviruksen aikaansaama äkillinen ja osin myös ei-toivottu muutos on tuonut eteen tilanteita, joissa vanhat toimintamallit joudutaan kyseenalaistamaan perinpohjaisesti.

237
0
Hilla IT Oy:n partnerit Kim Karoliussen ja Kristian Halonen uskovat, että tämän päivän työskentely ei tunne rajoja. Yritys on toimittanut etätyöratkaisuja Rovaniemeltä Thessalonikiin.

– Paikkariippumaton työskentely on edelleen jonkinasteinen peikko, toteaa espoolaisen Hilla IT:n Kristian Halonen.
– Joko sen mahdollisuuksia ei kaikilta osin tiedosteta, tai niihin tarttuminen mielletään liian vaivalloiseksi. 

Vallalla on edelleen vääriä käsityksiä, joiden vuoksi yrityksiltä jää mittava työtehon potentiaali hyödyntämättä. On tullut aika murtaa pahimmat etätyön myytit.

Tehotonta tiimityötä?

Kristian Halonen korostaa, että jo ajanmukaisten työkalujen avulla voidaan etänä saavuttaa entistä parempaa tiimisynergiaa.

– Liian moni yritys nojaa yhä sähköpostiin sisäisenä kommunikaatiokanavana, vaikka esimerkiksi Microsoft Teamsin kaltainen ratkaisu helpottaisi merkittävästi tiimin sisäisten asioiden sopimista, tiedostojen lähettämistä ja yhdessä tekemistä. Kun keskustelu etenee oikeassa järjestyksessä ja kaikilla on käytettävissään viimeisimmät tiedostoversiot, turhaa aikaa ei kulu järjestelyihin, etsimiseen ja ihmettelyyn.

Tietoturvallisuuden laiminlyöntiä?

Totta toki on, että etätöissä sorrutaan käyttämään avoimia verkkoja, ja että jaettaessa tiedostoja erilaisten ilmaispalvelujen välityksellä tietoturvariskit kasvavat. Kim Karoliussen kertoo, että Hilla IT:ltä löytyy näihinkin tilanteisiin ratkaisu.

– Hilla IT rakentaa yhden ympäristön, jossa myös tietoturvallisuus on vahvasti huomioitu. Akkreditoituna FINCSC-auditointien tekijänä uskallamme luvata johtavaa osaamista myös tietoturvan suhteen.

Isoja investointeja infrastruktuuriin?

– Hyvin suunniteltu etätyöratkaisu on paitsi kustannustehokas, myös selkeästi budjetoitavissa, Kristian Halonen painottaa. – Tarvittavat koneet, lisenssit, ylläpito ja työt sisältyvät kiinteään kuukausihintaan, ja kaikki toimitetaan käyttövalmiina. Laiteinvestointeja ei tarvita, ja sujuvilla integraatioilla pystytään sähköistämään kokonaisia liiketoimintaprosesseja. 

Standardoituja vakioratkaisuja?

– Edistyksellisinkin teknologia on parhaimmillaan menestyksen mahdollistaja, Kim Karoliussen huomauttaa. 

– Paras lopputulos saavutetaan silloin, kun ollaan aidosti mukana asiakkaan arjessa. 

Hilla IT:n partnereiden mukaan hyvässä etätyön asiantuntijakumppanissa on aina mukana ripaus CIO:ta; se ymmärtää yrityksen kipupisteet ja auttaa tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin – oikeassa järjestyksessä, kustannustehokkaasti ja liiketoimintaa aidosti edistävällä tavalla. Asianmukainen koulutus varmistaa sujuvan käyttöönoton ja arjen haasteista selviytymisen.

Hilla IT

Hilla IT konsultoi, kouluttaa, kehittää ja ylläpitää asiakkaittensa järjestelmiä alan parhaiden standardien ja käytäntöjen mukaisesti. Hilla IT:n asiantuntijat auttavat asiakkaita tehostamaan työskentelyään ja ottamaan kaiken irti pilvipohjaisten työvälineiden tarjoamista hyödyistä.

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit