Koti international Finland – ett land i förändring

Finland – ett land i förändring

347
0
Elna Nykänen Andersson, Press- och kulturråd, Finlands ambassad, Stockholm

För många svenskar är Finland ett land som man tror sig känna väl. Sverige och Finland har ju alltid stått varandra nära, inte bara geografiskt, utan även på många andra sätt. Vi delar grundläggande värderingar som en stark tro på demokrati, jämlikhet och yttrandefrihet. Sverige är, år efter år, ett av finländarnas favoritresmål och samma gäller omvänt. Även handeln mellan våra två länder är betydande. Enligt Utrikesdepartementet finns det närmare 800 svenska företag och dotterbolag i Finland som tillsammans sysselsätter upp emot 75 000 personer. Omvänt finns det ungefär 600 finska företag i Sverige som också sysselsätter mer än 75 000 personer.

Vad många däremot inte känner till är att Finland förändrats på många plan under de senaste årtiondena.

Skogsindustrin, exempelvis, har gått igenom en omvandling, satsar mycket på forskning och söker nya vägar framåt i form av innovativa, hållbara produkter som textilfibrer och nya byggmaterial. Många finländska företag utvecklar ständigt möjliga lösningar till våra gemensamma, globala utmaningar: förnybara drivmedel, diagnostisering med artificiell intelligens och nya, växtbaserade proteinprodukter är några exempel på saker finländska bolag har tagit fram eller jobba med just nu. Visste du exempelvis att Finland är världens ledande land för havreinnovationer? Pulled oats, xylitol av havreskal och havretofu är alla produkter som kommer från foodtech-industrin i Sveriges östra grannland.

Sociala innovationer är ett annat område där finländare fortsätter att bemöta samhällsutmaningar med nya idéer. Moderskapsförpackningen med barnkläder och olika barnavårdsprodukter, som delats ut till alla nyblivna mammor sedan 1949, är ett känt exempel. Nyligen genomfördes ett försök med medborgarlön, och i finländska skolor går man nu mot mer fenomenbaserad undervisning där eleverna uppmuntras att se helheter i stället för att enbart dela upp undervisningen i traditionella skolämnen.

Dagens Finland rankas högt i många internationella jämförelser från livskvalitet till läskunnighet. Helsingfors är världens bästa stad för den som vill uppnå balans mellan jobb och familjeliv (Kisi Work-Life Balance Index 2019). Finland har världens bästa företagsklimat (Global Innovation Index 2019). Vi gör tydligen mer nytta och mindre skada än något annat land i hela världen, och har därför utsetts till världens godaste land (The Good Country Index 2019). Vi är till och med det lyckligaste landet i hela världen, enligt en rapport från FN.

Alla dessa saker är såklart bra för finländarna, men vi hoppas att de också kan leda till nytta för resten av världen. Vi strävar efter dialog och samarbete. Vi är ju inte så många, och därför vet vi värdet av att göra saker tillsammans. 

finlandabroad.fi