Koti international Ginolis introducerar högteknologi i diagnostikbranschen

Ginolis introducerar högteknologi i diagnostikbranschen

Bakterier som är immuna mot antibiotika och olika slags sjukdomsepidemier är globala utmaningar. För att stoppa dem, krävs det noggrann och långsiktig forskning, men också allt snabbare och tillförlitligare diagnostik.

496
0
Av Ginolis produktion och lösningar är huvuddelen inriktad på exportmarknaderna, i synnerhet USA.

Denna utmaning möts av uleåborgsföretaget Ginolis, som planerar och levererar automatlinjer till sina kunder, som tillverkar diagnostiska snabbtester och medicintekniska produkter, bland annat insulinpumpar.

I bolagets automatlinjer används den senaste tekniken, som är i bruk inom elektronikindustrin. En ytterligare fördel är att linjerna skräddarsys av kostnadseffektiva moduler, vilkas antal och på samma gång produktionskapacitet är lätt att öka.

På så sätt kan Ginolis kunder vid behov reagera till och med mycket snabbt på ökad efterfrågan. 

”Ginolis teknologilösningar är till hjälp i situationer, där det behövs snabba och tillförlitliga snabbtester samt tillräcklig produktionskapacitet.”

”Sådana situationer är exempelvis farsoter och epidemier, som sprider sig aggressivt, varvid det behövs snabba och tillförlitliga snabbtester, men även tillräcklig produktionskapacitet för att tillverka dem”, förklarar viceverkställande direktören Jorma Venäläinen.

Stor hjälp för hela mänskligheten

Ginolis teknologi hjälper aktörerna i branschen att erbjuda också smidiga lösningar, som påskyndar diagnosticeringen. När tillförlitligheten förbättras, kan många grundprov tas med snabbtester i hemmaförhållanden, utan särskilda laboratoriebesök.

”Allteftersom befolkningen åldras, är detta av stor betydelse. Situationen är likartad också exempelvis i utvecklingsländerna, där man ofta lever under extremt svåra förhållanden och långt från tjänsterna”, påminner Venäläinen.

Ginolis uppstod för ett par år sedan efter sammanslagningen av finländska GIN Oy och svenska Sigolis. Det starkt exportinriktade tillväxtföretaget har sitt huvudkontor i Uleåborg och dotterbolag i Uppsala, San Diego och Suzhou i Kina.

Ginolis

From standard products to customized systems, Ginolis offers an extensive range of solutions based on its modular automation platforms. The company boasts patents in dispensing, micro fabrication and precision robotics.Established in 2010, Ginolis privately owned and headquartered in Oulu, Finland. The company is privileged to work in co-operation with many of the world’s leading diagnostic companies.

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit