Koti international International Hitta en partner i Finland

International Hitta en partner i Finland

384
0
Juho Romakkaniemi, VD

Mycket talar för att regionerna kommer att få en allt större betydelse, bland annat inom handel och turism. Det gäller även Norden och i synnerhet Finland och Sverige. Finland var en del av Sverige i 600 år och länderna har därför en snarlik samhällsstruktur och lagstiftning. Det underlättar för både företag och individer att engagera sig i grannlandet. 

”Ta vara på möjligheterna och knyt kontakter med företag i Finland. Resultatet kan bli ett långvarigt förhållande.”

I Norden är det huvudstäderna och vissa regionala centra som står för merparten av tillväxten, både när det gäller invånarantal och ekonomi. Inom turismen leder den växande miljömedvetenheten till ett ökat intresse för närområdena.

Landsgränserna är inga större hinder, vilket Öresundsregionen är ett bra exempel på. En integration pågår även mellan vissa regioner i Finland och Sverige. Det gäller främst Vasa och Umeå samt Torneå och Haparanda. Den nya färja som tas i bruk i trafiken mellan Vasa och Umeå kommer att stärka integrationen i regionen ytterligare. Det finns en stor potential i att öka utbytet mellan Stockholm och Helsingfors, bland annat inom teknologisektorn och spelbranschen.

För finländska företag är det naturligt att börja internationaliseringen i Sverige eftersom ingen annan marknad är så lik den egna. Detsamma gäller i många fall också i den andra riktningen, vilket det ökande antalet svenska företag i Finland är ett tydligt tecken på. En etablering i Finland underlättas av att svenska är ett officiellt språk och myndigheterna erbjuder service på svenska.

Den här bilagan ger en inblick i näringslivet i Finland. Om du vill veta mer står till exempel Invest in Finland till tjänst med information. Ta vara på möjligheterna och knyt kontakter med företag i Finland. Resultatet kan bli ett långvarigt förhållande.