Koti kuluttajalle Korona näkyy päihteiden käyttäjien hoitoonohjauksessa

Korona näkyy päihteiden käyttäjien hoitoonohjauksessa

Koronaepidemian vuoksi moni kunta on vähentänyt päihteiden käyttäjien avohoitopalveluja ja myös hoitoonohjauksen kynnys on noussut. Tämä lisää suuresti riskiä, että päihteiden käyttäjät eivät saa tarpeellista hoitoa, mikä lisää heidän inhimillisiä kärsimyksiään sekä myös yhteiskunnan kustannuksia.

107
0
Kostamokoti sijaitsee upeassa järvimaisemassa lähellä Joensuuta. Koronan aikana asiakkaan kanssa voidaan sopia myös hänen noutamisestaan kuntoutukseen, jotta vältetään yleisissä kulkuneuvoissa matkustaminen.

Koronan aiheuttamat vaikutukset herättävät huolta myös Kostamokodissa, aikuisten huume-, alkoholi- ja sekakäyttäjien päihdekuntoutukseen erikoistuneessa hoitolaitoksessa. 

– Kokemuksemme ja saamiemme viestien perusteella erityisesti yksilö- ja parikuntoutukseen pääseminen tuntuu nyt olevan aiempaa hankalampaa. Sen sijaan perhekuntoutuksen kysyntä on lisääntynyt. Syynä on käsitykseni mukaan se, että kun päihdeyksiköt eivät ole samalla tavoin auki kuin aiemmin, päihteiden käyttäjät eivät saa niihin aikoja. Perhekuntoutukseen sen sijaan tullaan aina lastensuojelun kautta ja koronan vaikutukset näkyvät monissa perheissä, arvioi liiketoimintajohtaja Juha Kröger.

Koronan vaikutukset päihdekuntoutujien elämään huolettavat myös sosionomi Raija Kantolaa:

– Asiakkaillemme on äärimmäisen tärkeää, että avohuoltopalvelut olisivat kuntoutuksen päättyessä riittävät, jotta pudotuksesta ei tule liian iso. Nyt palvelut sosiaalialalla ovat hidastuneet tai palveluja ei välttämättä ole tarjolla lainkaan. Lisäksi Kelan ruuhkaisuus hankaloittaa asiakkaan jo ennestään haastavaa arkea. 


Kuntoutujat voivat Kostamokodissa kokeilla hyvinvointinsa tueksi myös lääkkeettömiä hoitomuotoja kuten akupunktiota, vyöhyketerapiaa tai Neurosonic matalataajuus värähtelytuolia. 

Kodinomaista kuntoutusta

Kostamokodin tilat ovat kodinomaiset ja siellä on autettu ihmisiä päihteettömään elämään jo yli 20 vuoden ajan. Yritys tarjoaa asiakaslähtöistä, yksilöllisyyden huomioivaa psykososiaalista kuntoutusta niin yksittäisille asiakkaille, pariskunnille kuin vauva- ja lapsiperheillekin. Yksilökuntoutuksessa paikkoja on 13, perhekuntoutuksessa kerralla voi olla kolme perhettä. 

Päihderiippuvuus on neurobiologinen tila, joka vaikuttaa tunne-elämään ja motivaatiojärjestelmään aiheuttaen psyykkisiä ja neurologisia vaikeuksia. 

Kostamokodissa päihdekuntoutuksessa käytössä on kognitiivinen menetelmä, jossa asiakkaan kanssa yhdessä tutkitaan yhteyksiä hänen ajattelutapansa, tunteidensa ja käyttäytymisensä välillä. Tavoitteena on kehittää kykyä havainnoida omia ajatuksia, uskomuksia ja tulkintoja sekä niihin liittyviä vääristymiä. Kuntoutuksen aikana asiakas oppii huomaamaan näiden vaikutuksen hyvinvointiinsa sekä oppii uusia tapoja ajatella ja hyväksyä omia kielteisiä tunteitaan ja reaktioitaan. 

Kuntoutuksen tukena käytetään mieliala- ja psyykenlääkkeitä sekä myös korvaushoitolääkkeitä. Korvaushoito toteutetaan STM:n asetusten mukaan.  


Kostamokodin kuntoutujilla on käytössään kuntosali säännölliseen harjoitteluun sekä useita kertoja viikossa lämpiävä rantasauna.

Hyviä tuloksia

– Teemme kaikille hoitojakson päättäneille kuntoutujille arviointikyselyn ja olemme saaneet heiltä paljon positiivista palautetta mm. asiakkaan kohtaamisesta, asiakkaiden asioiden hoidosta ja kodinomaisuudesta. Myös kunnat ovat kiittäneet tapaamme kohdata ja hoitaa päihdekuntoutujia. Mittaamme myös hoidon vaikuttavuutta asiakkaan kotiuduttua. Viime vuonna perhekuntoutuksessa olleista 80 prosenttia on edelleen päihteettömiä, iloitsee perhekuntoutuksen vastaava ohjaaja Reija Solonen

Kostamokodissa päihdekuntoutuksen tukena on 13 ammattitaitoista moniosaajaa terveyden- ja sosiaalihuollon sekä perhe- ja neuvolatoiminnan alalta. Psykiatrian erikoislääkäri käy Kostamokodilla joka viikko. 

Kostamokoti on osa Honkalampi-konsernia, jossa työskentelee yhteensä 500 ammattilaista 22 paikkakunnalla. Konserni tarjoaa laaja-alaisia palveluja mm. työllistymiseen, asumiseen,  HR-toimintaan, terapiaan ja erilaiseen kuntoutukseen.

Kostamokoti

Kostamokoti on osa Honka­lampi-konsernia, jossa työsken­telee yli 500 ammattilaista 22 paikkakunnalla. Honkalampi tarjoaa monialaisia palveluja mm. työllistymiseen, asumi­seen, henkilökohtaisen apuun, terapiaan ja kuntoutukseen liittyen.

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit