Koti koulutus #luotaitseesi järisytti koko organisaatiota

#luotaitseesi järisytti koko organisaatiota

228
0

Kun Oulun Ammattikorkeakoulu, Oamk, halusi viime kevään rekrytointikampanjassaan rohkaista nuoria luottamaan itseensä, oli lopputuloksena paljon enemmän kuin yksi mainosprojekti. #luotaitseesi -kampanja pakotti koko organisaation pohtimaan yhdenvertaisuuden kannalta omia arvojaan ja toimintatapojaan.

Kampanjan taustalla oli tutkimustietoa, ettei Oamk erotu imagoltaan tai viestinnässään muista korkeakouluista ja tähän haluttiin muutos. Toinen vaikuttava tekijä oli tieto, että koulun loputtua nuoret eivät usko ja luota omiin kykyihinsä. Kolmantena oli tietoisuus nuorten pahoinvoinnista: lähes kolmasosalla korkeakouluopiskelijoista on tutkimuksen mukaan psyykkisiä ongelmia.

– Mietin, kuka olisi se rohkea ihminen, joka kertoisi nuorille omasta polustaan, miten tullaan sinuksi itsensä kanssa. Olin nähnyt ohjelman siikajokisesta Markus Kuotesahosta, romukauppiaasta, joka on jo kahdenkymmenen vuoden aikana tottunut häneen kohdistuneisiin pitkiin katseisiin, kertoo viestintäjohtaja Anne-Maria Haapala.

– Markus Kuotesaho edustaa itseensä rohkeasti luottavaa ihmistä ja hän välittää kampanjassamme viestiä siitä, että aivan kaikki taustastaan ja identiteetistään riippumatta ovat tervetulleita opiskelemaan meille. Haluamme nuorten luottavan itseensä ja unelmiinsa sekä tekevän elämässään valintoja. Tarjoamme opiskelijoille hyvän koulutuksen ja he työllistyvät hyvin, mutta elämässä tarvitaan muutakin, tarvitaan sydämen sivistystä, muistuttaa Haapala.

#luotaitseesi on jo enemmän kuin kampanja ja sen ytimessä on yhdenvertaisuus. Tältä pohjalta Oamkin on ollut helppoa profiloitua organisaatioksi, jossa minkäänlaista häirintää ei hyväksytä. Yhdenvertaisuuteen päädyttiin, koska suvaitsevaisuudessa valtarakenteet ovat sisäänrakennettuja: joku ylhäältäpäin suvaitsee jotain. 

Ilman käsikirjoitusta

Mainoskampanjan toteuttaa yleensä mainos- tai viestintätoimisto. Oamk päätyi kuitenkin intuitiivisesti valitsemaan yhteistyökumppaniksi valokuvataiteilija Aki Roukalan.  

– Aikaisempiin kampanjoihimme verraten tämä tehtiin täysin eri tavalla. Aki on haastanut meitä villeillä ajatuksillaan, joita olemme voineet törmäytellä omiin pohdintoihimme, selvittää Anne-Maria Haapala.

– Innostuin heti, sillä haistoin voivani tehdä jotain merkityksellistä ja ylittää tavanomaisuuden rajat. Taiteilijalle on poikkeuksellista, että toimeksiannossa pystyy käyttämään luovuuden koko potentiaalia. Projektina tämä poikkesi täysin peruskuvauksista, joissa suunnitellaan tarkasti etukäteen ketä ja missä kuvataan. Nyt taustalla oli aito persoona, käsikirjoitusta ei ollut ja toteutus oli monimuotoista. Tästä muodostui taideprojektin ja kaupallisen toimeksiannon välimuoto, jonka sisältö perustuu todellisiin arvoihin, arvioi Aki Roukala.

Tehdyissä videoissa Markus Kuotesaho osallistuu mm. Oamkin tanssi- ja soitonopetustunneille omalla persoonallisella tavallaan tai tuo esiin omia pohdintojaan esimerkiksi ihmisyydestä.

Projektin jälkeen Oamkissa käydessään Aki Roukalalle on tullut tunne, että opiskelijat ovat olleet ylpeitä opinahjonsa mainoskampanjasta, mikä on hänen mukaansa aika poikkeuksellista.

Tulokset näkyvät

#luotaitseesi -kampanjan myötä Oamkin näkyvyys sekä Facebookissa että Instagramissa lisääntyi.

– Markuksen tanssituntivideo tavoitti 65 000 katsojaa, kun aiempia oli katsottu muutamia tuhansia kertoja. Tavoittavuus kasvoi 65 prosenttia ja Instagramissa videoidemme näyttökertojen määrä kasvoi 50 prosenttia, kertoo Haapala.

Erilaisuutta on vaikea hyväksyä

Vaikka kampanja on tuonut paljon positiivista palautetta, aiheutti se myös ristiriitaisia tunteita.

– Tiedostimme tämän, vaikka sen määrää emme aavistaneet. Johto seisoi takanamme, kun saimme palautetta, jossa asetuttiin yläpuolelta kertomaan, mikä on sallittua, muistelee Haapala.

Yllättävintä oli, että mainosta, jossa Markus esiintyi, kieltäydyttiin viime syksynä julkaisemasta sekä Kalevan tekemässä Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlajulkaisussa että RUKin vuosikirjassa. Kumpaankin kelpasi sen sijaan sinisellä pohjalla oleva valkoinen #luotaitseesi -logo.

– Totesimme olevamme ajan hermoilla, kun Suomessa vuonna 2017 maksettu mainos kelpaa vasta sen jälkeen, kun ihminen otetaan kuvasta pois, vaikka teksti pysyy samana, toteaa Haapala. Tekti: Maija-Liisa Saksa

Oamk järjestää ammattikorkeakoulu- ja Master-tutkintoon (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) johtavaa opetusta, opettajan pedagogisia opintoja, ammatillisia erikoistumisopintoja, avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä täydennyskoulutusta. Oamkissa voi opiskella kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. Kaksi ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta järjestetään kokonaan englanniksi.

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulun missiona on tuoda elinvoimaa ja hyvinvointia pohjoiseen. Oamk:n koulutuksen ja tutkimuksen painopistealoja ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia, energiatehokas rakentaminen pohjoisessa, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjyysvalmiudet sekä uudistuva amk:n opettajuus ja opettajankoulutus.

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit