Koti kuluttajalle Luottamus rakennetaan kasvotusten

Luottamus rakennetaan kasvotusten

377
0

Tsempataan yhdessä – kumppanuudella työelämään! -kehittämishanke pyrkii edistämään maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä. Jos toiminta-ajatus sinällään kuulostaakin samansuuntaiselta kuin vastaavilla hankkeilla, toteutustapa on niin lähtökohdiltaan kuin tuloksiltaankin ainutlaatuinen.

Tsempataan yhdessä – kumppanuudella työelämään! perustuu siihen, että kaupungin ja TE-toimiston työntekijät jalkautuvat maahanmuuttajajärjestöjen tiloihin, kertoo projektipäällikkö Suvi Lindén. – Palvelu ei rajoitu vain yhteen elämän osa-alueeseen, vaan keskittyy asiakkaan kokonaisvaltaiseen palveluun.

Järjestöistä mukana ovat Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry, Sahan-seura ry, Itä-Vantaan somalikulttuuriyhdistys ry ja Vantaan venäläinen klubi ry. 

Suuri osa maahanmuuttajista haluaisi työkokeilujen sijaan oikeisiin palkkatöihin – ja sehän on kaikkien osapuolten etu. Työnhaku on itsessään jo haastavaa kenelle tahansa, mutta maahanmuuttajan kohdalla kielitaito ja työnhakutaidot saattavat sen lisäksi olla riittämättömiä. Moni kohtaa myös työnhakuvaiheessa syrjintää taustansa vuoksi. Hyvät neuvot ja jatkuva kannustus ovat tässä kohtaa äärimmäisen tärkeitä.

Luottamus tärkeintä

– Kun pitkään Suomessa asuneita maahanmuuttajia halutaan saada työelämään, on osapuolten välinen luottamus avainasemassa, Suvi Lindén painottaa. – Silta on rakennettava niin asiakkaan ja viranomaisten kuin myös järjestöjen ja viranomaisten välille.

Tämä onnistuu parhaiten kasvokkaisen toiminnan avulla. 

Hankerahalla mahdollistetaan uudenlaista kumppanuutta, jossa hyödynnetään maahanmuuttajien omaa osaamista. Järjestöihin palkatut maahanmuuttajataustaiset tsempparit työskentelevät yhdessä kunnan ja TE-toimiston työntekijöiden kanssa ja tarjoavat asiakkaille omakielistä ohjausta. Tsempparit toimivat myös tulkkeina ja auttavat ymmärtämään suomalaisen työ- ja tapakulttuurin joskus yllättäviäkin piirteitä. Pienikin kannustus oikeassa kohdassa pystyy saamaan merkittäviä käänteitä aikaan.

Vantaan malli kiinnostaa

Vantaan innovatiivinen lähestymistapa on jo ensimmäisen toimintavuotensa aikana tuottanut tulosta. Jopa 45 prosenttia asiakkaista on edennyt hakuprosessissaan seuraavaan vaiheeseen, suurin osa työhön tai ammatilliseen koulutukseen. Suvi Lindén sanoo, että vielä merkittävämpi kehitys näkyy asiakkaiden itseluottamuksen kasvussa ja asenteessa työnhakua kohtaan.

– Tsemppareiden innostus on välittynyt työnhakijoihin, ja ammattilaisemme ovat täystyöllistettyjä. Samalla olemme pystyneet hyödyntämään maahanmuuttajajärjestöjen valtaisaa osaamista ja vahvistaneet asiakkaiden luottamusta siihen, että viranomaisina olemme heidän puolellaan.

Kun viranomaistoimintaa pyritään tehostamaan, ovat uudet toimintatavat suorastaan välttämättömiä. Tsempataan yhdessä – kumppanuudella työelämään! -hanke tarjoaa selkeän, asiakaslähtöisen konseptin, josta on varmasti hyötyä laajemmassakin mittakaavassa. Onnistunut startti on jo herättänyt kiinnostusta Vantaan mallin soveltamiseen myös muissa kaupungeissa.

Lue lisää:

tsempataanyhdessa.wordpress.com

www.vantaa.fi

Vantaan kaupunki

TSEMPATAAN YHDESSÄ – KUMPPANUUDELLA TYÖELÄMÄÄN (1.1.2018 – 31.12.2019).Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa pilotoidaan yhteistyössä Vantaan kaupungin, maahanmuuttajajärjestöjen, Uudenmaan TE-toimiston ja Kiipulasäätiön kanssa uudenlaista kumppanuusmallia, jolla tähdätään pitkään Suomessa asuneiden maahanmuuttajien työllistymiseen ja kotoutumisen edistämiseen.Järjestöistä mukana ovat Vantaan venäläinen klubi ry, Sahan-seura ry, Itä-Vantaan somalikulttuuriyhdistys ry, ja Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry.Tavoitteena on kulttuuritietoinen, asiakaslähtöinen, saavutettava matalan kynnyksen palvelu. Järjestöt tuovat hankkeeseen asiakaskuntansa, tietoa maahanmuuttajien keskeisistä tarpeista sekä kulttuurista ja kielellistä erityisosaamista. Kaupunki ja TE-toimisto puolestaan tarjoavat laajan palveluiden kirjon sekä linkin muihin viranomaistoimijoihin. Kiipulasäätiö kehittää hanketiimille koulutuspakettia, jonka avulla voidaan lisätä eri toimijoiden ohjausosaamista ja tukea ohjaustahojen tietotaidon ja ammatillisen osaamisen kasvua.Matalan kynnyksen palvelukonseptia kehittämällä edistetään myös maahanmuuttajajärjestöjen osaamista ja selkiytetään viranomaisten ja järjestöjen rooleja kotouttamistyön kentällä.Lisätietoa hankkeesta: Projektipäällikkö Suvi Lindén, puh. 040 1938397 suvi.linden@vantaa.fi

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit