Koti bisnes Modernilla maidontuotantotilalla tarvitaan huippuosaamista ja -tekniikkaa 24/7

Modernilla maidontuotantotilalla tarvitaan huippuosaamista ja -tekniikkaa 24/7

DeLaval on luotettava yhteistyökumppani, joka näyttää alan kehityksen suuntaa

262
0
DeLaval VMS™ V310 vapaehtoinen lypsyjärjestelmä, jonka RePro™-ominaisuus auttaa mm. parhaan siemennysajankohdan päättämisessä.

DeLaval tukee maidontuottajia kannattavuuden, eläinten hyvinvoinnin ja yleisen elämänlaadun parantamisessa. Suomessa toimintaa on ollut pian jo sadan vuoden ajan. DeLaval myy ja huoltaa navetan laitekokonaisuuksia. Lypsylaitteet, tänä päivänä käytännössä lypsyrobotti, ja lypsyyn liittyvät tuotteet ja palvelut ovat DeLaval´n päätuotteita. 

Maitotilojen koko kasvaa huimaa vauhtia. Monet pienet tilat lopettavat toimintansa ja jatkavat tilat suurenevat. Lehmäluku keskimäärin /tila lähenee kovaa vauhtia 50 lypsävää. Uuteen navettaan suunnitellaan lähes poikkeuksetta kahta tai useampaa lypsyrobottia, joilla lypsetään n. 70 lehmää /robotti. Kun tilakoko ja eläinmäärä kasvaa, tilalla tarvitaan osaamista ja oikeita apuvälineitä tilan tuotannon hallintaan ja ohjaamiseen. Pelkkä paperi ja kynä eivät enää riitä.

Nykyaikaisen maitotilan laitteet ovat huipputekniikkaa. Analytiikka ja robotiikka ovat korvaamattomana osana ja apuna tilan arjessa.

Kun eläinmäärä kasvaa eteen tulee ihmisen rajallinen kyky tehdä, havainnoida ja päättää asioita. Tässä edistyksellinen tietotekniikka on tullut karjatilallisen avuksi. Eläimistä kerätään koko ajan valtavasti tietoa, jota tuotannonohjausjärjestelmä työstää helposti luettavaan muotoon. Tiedonkeruu ei rajoitu pelkästään eläintietoihin, vaan esim. maitoa analysoimalla saadaan tärkeätä tietoa mm. eläimen terveydentilasta, ruokinnan oikeellisuudesta ja siitä onko lehmä kantava vai ei. Tämän kerätyn ja analysoidun tiedon avulla tilalla voidaan tehdä oikeita ja oikea-aikaisia päätöksiä, millä on huomattava merkitys esim. tilan kannattavuudelle. 

”More with less!” Tilan tuotannon on oltava kestävällä ja kannattavalla pohjalla ja eläinten hyvinvointia on seurattava jatkuvasti. 

– DeLaval on kautta aikojen ollut tunnettu alansa merkittävistä innovaatioista. Panostukset tuotekehitykseen ovat merkittäviä. Näiden panostuksien ansiosta DeLaval on tuonut markkinoille tuotteita, joiden avulla maidontuottajan arki on muuttunut ja voi muuttua huomattavasti, kertoo DeLaval Suomen ja Itäisen Euroopan johtaja Jari Virrankoski. Uusimpana innovaationa mainittakoon viime vuoden lopussa lanseerattu VMS V310 lypsyrobottimallimme, jossa on ns. RePro™-ominaisuus. RePro™-ominaisuus analysoi biomallia apuna käyttäen lypsetyn maidon progesteronipitoisuutta. Näin on mahdollista määrittää optimaalinen siemennysajankohta sekä seurata tiineyden edistymistä. 

Tärkeitä apuvälineitä tilan johdon avuksi – unohtamatta kuitenkaan huollon merkitystä.

– Lypsy tapahtuu jo yli 20 %:lla tiloista lypsyroboteilla. Tämä tarkoittaa siitä, että myös huollon ja vika-avun saatavuus on turvattava 24/7. Maidontuotannon turvaaminen on osa toimintaamme myös nykyisissä poikkeusoloissa, mikä osaltaan varmistaa elintarviketuotannon myös kriisitilanteessa. Lypsyn onnistumisen varmistaminen on meidän velvollisuutemme, mutta samalla myös kunnia-asiamme, toteaa Jari Virrankoski. 

DeLaval

  • DeLaval Kuuluu Tetra Laval –konserniin (muut yritykset ovat Tetra Pak ja Sidel)
  • 4500 työntekijää, yli 100:ssa maassa
  • Suomessa jo 95 vuotta, 120 työntekijää
  • Maailman johtava karjatalousalan toimija
  • Merkittävimmät tuotteet VMS - vapaehtoinen lypsyjärjestelmä sekä tuotannon ohjaukseen ja hallintaan liittyvät järjestelmä DelPro™

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit