Koti international Ny teknologi effektiviserar underhållsprocesserna

Ny teknologi effektiviserar underhållsprocesserna

Man har redan insett betydelsen av förebyggande underhåll för att mångfaldiga resurseffektiviteten, utmaningen är att implementera möjligheterna förnuftigt och kostnadseffektivt.

360
0
Enligt Distence Oy:s verkställande direktör Janne-Pekka Karttunen kan Condence ändra lagbundenheterna i traditionell kickövervakning

– En tillräckligt exakt teknologi har hittills varit dyr och därför begränsat sig enbart till den mest kritiska utrustningen i produktionsprocessen, konstaterar Distence Oy:s verkställande direktör Janne-Pekka Karttunen. – Situationen är nu en annan.

Det finns skäl att skörda frukterna av den gamla delen – utan att det bildar en risk för maskinens funktionsförmåga eller produktionsprocessen. Detta har tidigare förutsatt upprepade manuella åtgärder som utförs på plats.

Det av Distence Oy utvecklade Condence är ett omfattande helhetssystem som mäter och analyserar funktionen hos mekaniska, roterande industriella anordningar med hjälp av långt automatiserad fjärrstyrning. När realtidsinformation om maskinens skick hela tiden finns att tillgå uppstår det färre överraskningar. För underhållspersonalen innebär detta en tillförlitlig situationsbild, mindre överraskningar och förnuftig allokering. Det finns redan tusentals installationer i mer än 40 länder och teknologin sprids snabbt.

Condence hjälper till att fatta rätta beslut vid rätt tid. Av de data som insamlats av smart mätutrustning och analyserats lokalt överförs bara den relevanta delen till molnet. Det billigare priset möjliggör installation av utrustningen på fler mätpunkter.

Lösningen baserar sig på en öppen datamodell, vilket gör den särskilt smidig och lättanvänd.

Distence Oy är ett teknologiföretag inom smart industriell sakernas internet. Vi gör maskinerna, enheterna och utrustningen smartare och möjliggör att de kopplas samman med industriella processer. År 2020 siktar vi på att förstärka vår ställning i Sverige och de andra nordiska länderna genom att utvidga vårt partnernätverk

Condence

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit