Koti international Om du vill att det ska hålla, bygg det i stål

Om du vill att det ska hålla, bygg det i stål

JTK Power Group är specialister på industriella stållösningar för marin-, gruv-, logistik- och energisektorerna. JTK Power Group erbjuder högklassiga lösningar för ett urval branscher. Gruppen omfattar tre bolag med anläggningar i Finland, Estland och Kina. De erbjuder ljuddämparoch ventillinjeprodukter; mekaniska, akustiska och industriella tjänster och skyddsrumsutrustning.

82
0
Verkställande direktören fär JTK Power Tallinn Rainer Jakobson berättar att man kan både borra och fräsa metalldelar med det nya bearbetningscentret.

De är kända för att ha den bästa teknologiska sakkunskapen inom sina områden, 100-procentig leveranssäkerhet och dimensionsnoggrannhet på sina produkter. JTK Power strävar till att ge sina kunder de bästa kvalitetslösningarna, som gör det möjligt för dem att förbättra säkerheten, effektiviteten och pålitligheten, samtidigt som de sparar tid och pengar.

JTK Power har rötter som sträcker sig 60 år tillbaka i tiden. Gruppen sysselsätter över 200 experter och har en årlig omsättning på ca 500 miljoner SEK. Deras lösningar återfinns i varje världsdel.

Ljuddämparlösningar

JTK Power formger ljuddämpare för diesel- och bensinmotorer, gasturbiner, kompressorer, vakuumpumpar och utblåsningsventiler. Avgasljuddämpare med gnistfångare kan användas i marin- och off-shore -tillämpningar, där miljön är klassificerad som „lättantändlig“ eller „explosiv“. Med sin omfattande maritima erfarenhet är JTK Power experter på att planera ljuddämpare för både stränga ljud- och utrymmeskrav.

De formger och tillverkar även integrerade lösningar, såsom ljuddämpar-rökgångskonstruktioner. Dessa kan skapas för de mest krävande omgivningar, såsom regioner som är utsatta för orkaner eller jordbävningar.

Dessutom skapar JTK Power insugningsljuddämpare för stora turbokompressorer, som används i diesel- och bensinmotorer samt insugningsluftfläktar för kraftverk.

JTK anser att de bästa insatserna ger de bästa resultaten, så de har stränga krav på sina råmaterial. De är också redo att testa ljuddämparna för att säkra att de motsvarar förväntningarna, till exempel med testerna NDT (icke-nedbrytande provningsmetoder), SAT (läckageprovning och plats) och FAT (leveranstest).

Ventillinjeprodukter och ståldörrar

Under mer än 25 år har JTK Power arbetat med originalutrustning på ventilsäten, i synnerhet för stora diesel- och bensinmotorer. Deras CNC-maskinbearbetningsverkstad är försedd med den senaste utrustningen, och deras specialister tillverkar högkvalitativa produkter av krävande material. Hittills har de levererat mer än 1,1 miljoner utblås- och inblåsningsventilsäten.

Bolaget skapar också specialdörrar för byggindustrin, till exempel för de skyddsrum, som krävs i byggnaderna i vissa länder. JTK Powers skyddsrumsdörrar tillverkas enligt det finska inrikesministeriets stränga krav. Dessutom producerar de andra dörrar för särskilda ändamål, såsom för röntgenrum eller andra kundanpassade ändamål. 

”JTK Power utför högklassig svetsning och montering av avgasmoduler, avgasrörslösningar, gasventilenheter och selektiva katalytiska reduktionslösningar.” 

Svetsade projektlösningar

JTK Power utför högklassig svetsning och montering av avgasmoduler, avgasrörslösningar, gasventilenheter och selektiva katalytiska reduktionslösningar.

De arbetar med sina kunder ända från formgivningsfasen för att skapa selektiva katalytiska reduktionsenheter för dieseloch bensinmotorer i marin- och energisektorerna. Svetsarna och ingenjörerna har specialkunskaper för dessa krävande stålkonstruktioner.

JTK Power är även experter på komplicerade handsvetsade projekt, som bygger på kundens ritningar. De har smidigheten att utföra krävande arbeten och kapaciteten att utföra stora arbeten. JTK Power anskaffar materialen, utför monteringen, svetsinspektionen och förpackningen. Goda exempel på dessa produkter är katalysatorkåpor och EGM-moduler för stora motorer.

Tillverkningstjänster

JTK Power tillhandahåller fullständiga tillverkningstjänster baserade på kundens specifikationer. Häri kan ingå plasmaoch gasskärning samt plåtformning med bocknings- och valsmaskiner. Bolaget har omfattande svetskapacitet, inklusive manuell svetsning, robotsvetsning och bågsvetsning under vatten. De har också blästrings- och våtlackeringsanläggningar.

Deras omfattande kapacitet och resurser gör att de kan utföra nyckelfärdiga projekt i tillverkningen av stålkonstruktioner, som kräver särskilda färdigheter i bullerreducering eller förståelse av avgaser. JTK Power kan utföra nyckelfärdiga projekt från motorn, genom kanalerna och hela vägen upp till rökgången.

Under årtionden har JTK Power trott på att förse kunderna med innovationer, så att de kan öka säkerheten, effektiviteten och lönsamheten. Den traditionen fortsätter i dag med bolagets FoU-avdelning. Deras design- och FoU-personal är försedda med de allra senaste verktygen för att skapa de bästa lösningarna för sina kunder. De har särskilda styrkor i akustisk design och arbetar med kunderna för att lösa problem med omgivningsbuller och strålningsbrus.

Nästan 30 tons ljuddämpare utvecklad i samarbete mellan JTK Power, kunden och forskningsinstitutet, för att uppnå bullerfri omgivning kring applikationen.

Text: David J. Cord

JTK Power

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit