Koti koulutus Opiskellen parempaan johtajuuteen

Opiskellen parempaan johtajuuteen

647
0
Hämeen ammatti-instituutin järjestämässä johtamiskoulutuksessa opiskelija oppii tunnistamaan sekä omia vahvuuksiaan että kehittämisalueitaan, joiden vahvistamiseen hän saa koulutuksessa lisävalmiuksia, kertovat Tarja Hovila (oik.) sekä Pia-Maria Haltia.

Naiset ovat kiinnostuneita kehittämään omaa toimintaansa ja johtajuuttaan sekä tarkastelemaan kriittisesti omaa toimintaansa. Näin voi päätellä Hämeen ammatti-instituutin (HAMI) johtamisen tutkinnon suorittaneista opiskelijoista 20 vuoden ajalta: heistä 75 prosenttia on naisia. 

Hämeen ammatti-instituutti on monialainen oppilaitos, jossa voi suorittaa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. HAMI järjestää myös lähiesimiestyön ammattitutkintoa. HAMIn tarjontaan kuuluu myös   työnohjaus sekä muut työyhteisöjen kehittämispalvelut.  

– Erikoisammattitutkinnon suorittamisen aikana käydään läpi kaikki johtamisen osa-alueet. Opiskelija kehittää johtamistyöskentelyään omassa työyhteisössään ja tämä tuo lisäarvoa myös yritykselle, selvittää rehtori Tarja Hovila.

– Tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan aina opiskelijakohtaisesti. Lähiesimieskoulutuksessa voi olla omaa esimiestyötään aloittelevia, erikoisammattitutkinnon suorittajat ovat kokeneita esimiehiä, jotka haluavat kehittää omaa johtamistaan, kertoo vararehtori Pia-Maria Haltia.

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Hämeen ammatti-instituutti

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit