Koti bisnes Osaaminen on avain menestykseen

Osaaminen on avain menestykseen

Ammattikoulutuksen reformi pakotti alan oppilaitokset heittämään roskakoriin vanhat opetustavat ja kehittämään uudet. Tämä edellytti opettajien osaamisen lisäämistä ja täysin uudenlaista opetusorganisaatioiden johtamista.

563
0
Keudassa opettajia valmennetaan uusiin opetusmenetelmiin jatkuvasti. Lisäksi erilaisia digipajoja on vedetty vähintään kerran viikossa ja näissä saadut taidot ovat nousseet arvoonsa tämän koronakevään aikana, kertoo Anna Mari Leinonen.

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Keudan, rehtori Anna Mari Leinonen korostaa, että heillä suunnan muutos on hyvässä vauhdissa ja tavoitteena on sekä opiskelijoille että opettajille innostava ja motivoiva työympäristö.

– Tavoittelemme ihmisläheistä johtamista ja olemme muodostaneet asiantuntijatiimejä, joilla on paljon valtaa ja vastuuta. Tiimit ideoivat yhdessä uudenlaisia malleja, suunnittelevat omien opiskelijoidensa opetusjärjestelyt ja vastaavat tavoitteiden saavuttamisesta. Oppimiskulttuurin muutosta tuetaan Pedatori -valmennuksella. 

Opettajien työn helpottamiseksi on kehitetty mm. yhteinen dialogialusta, jonka avulla opettaja ja opiskelija yhdessä suunnittelevat opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman. Siinä huomioidaan opiskelijan aikaisempi osaaminen ja suunnitellaan oma polku.

Opettajien työn muuttuminen edellytti myös johtamisen muutosta. 

– Pedatorien lisäksi aloitimme koko organisaatiota koskevan valmennusohjelman, jossa paneudumme luovien asiantuntijoiden johtamiseen ja huipputiimien rakentamiseen, selvittää Leinonen.

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Tuemme opiskelijoidemme ammatillista kehittymistä ja yrityskumppaneidemme liiketoimintaa tarjoamalla yksilöllistä koulutusta ja räätälöityjä kehittämispalveluja. Keudaan voit hakea opiskelijaksi läpi vuoden, jatkuvan haun kautta.

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit