Koti international Produktionsindustrin kräver tillförlitliga system

Produktionsindustrin kräver tillförlitliga system

Eftersom den ekonomiska situationen fortsätter att vara osäker, kan det vara förståeligt att industriföretagen är mindre villiga att investera i sina system. De nödvändiga reparations- och underhållsåtgärder vidtas för att säkerställa fortsatt produktion, men utvecklingsarbetet och effektiviseringen av de proaktiva processerna hamnar på efterkälken.

331
0
Förutom transportörer har industriella materialhanteringssystem många specialområden. Produktivitet och en lång livscykel förutsätter hantering av hela enheten redan vid leveransstadiet.

När större investeringar planeras är anskaffningspriset ett överlägset urvalskriterium. Vanligtvis leder detta till att de olika delarna av processen faller på olika leverantörers ansvar.

När det är dags att synkronisera , sörja för ansvarsgränserna för leveranserna och säkerställa totalleveransens kvalitet, stiger riskfaktorerna. I de industriella processerna är en av de största utgiftsposterna fortfarande förseningar i produktionslinjens drifttid.

Projektets smidiga funktion är i nyckelposition

Raumasters ekonomidirektör Sannamari Rasilainen, understryker därför att många företag skulle kunna undvika detta problem genom att i sin systemupphandling anlita en helhetsleverantör, som kan schemalägga alla faser av leveransen och synkronisera scheman, så att väntetiden minimeras och linjen fås i drift så snabbt som möjligt.

– När det gäller systemleveranser åt industriföretag, talar man om många års arbete och projekt för upp till tiotals miljoner euro. När en instans ansvarar för helheten, kan man säkerställa att projektet går smidigt – och håller därmed sig även inom gränserna för både tidplan och budget.

Transportörer för industrin kan för många vara den enda synliga delen av de lösningar som Raumaster erbjuder, men detta finländska företag levererar kompletta materialhanteringssystem för exempelvis pappersindustrin och kraftverken – från förplanering, layout, teknisk lösning, tillverkning och leverans enligt överenskommen tidplan, installation och idrifttagning. 

En lång och så störningsfri livscykel som möjligt säkerställs med lokala underhålls- och reparationstjänster. Sverige har varit ett av finländska Raumasters huvudmarknadsområden under hela den tid företaget existerat. Under de senaste 10 åren har Raumaster haft ett dotterbolag i Sverige, vilket säkrar snabb service, underhåll och pålitlig tillgång av reservdelar. 

”När en instans ansvarar för helheten, kan man säkerställa att projektet går smidigt”

Raumaster satsar på långsiktig hållbarhet

När det gäller industrisystem, handlar det om långsiktiga lösningar. De är en del av företagets infrastruktur, på vilken framgången under de kommande åren och decennierna baseras. Sannamari Rasilainen framhäver därför, att endast genom att satsa på lång hållbarhet, kan de bästa resultaten uppnås. Såväl system som kundrelationer.

Slutresultatet är ett samarbetsförhållande, där båda parter utvecklas. Via engagemanget uppstår det nya innovationer och möjligheter att hitta allt mer individuella lösningar och som fokuserar på rätt saker.

Raumaster

Finnish engineering in the wood processing and energy industries is of world class quality. Raumaster Oy, founded in 1984, is a renowned supplier of advanced material handling systems and equipment. Today our company is regarded as a global leader in its line of business.Raumaster continually strives to ensure the utmost reliability and quality of our products and after sales services. We employ nearly 300 professionals to ensure that the highest standards are maintained. Our turnover is approximately 100 MEUR.

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit