Koti bisnes PT:n tohtorihautomo on investointi kansakunnan osaamiseen

PT:n tohtorihautomo on investointi kansakunnan osaamiseen

Palkansaajien Tutkimuslaitoksen (PT) perustama tohtorihautomo on toimiva esimerkki kaikkia osapuolia hyödyttävästä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä.

270
0
Johtaja Elina Pylkkänen keskusteli PT:n tohtorihautomon konseptista valtiovarainministeri Matti Vanhasen kanssa. Ministeri Vanhanen kiittelee toimintaa, jossa yksityisen sektorin koulutukseen ja tutkimukseen kohdistamat investoinnit edistävät taloustieteellisen tutkimuksen hyödyntämistä myös yritystoiminnassa ja sanoo: “Nyt jos koskaan tarvitaan myös teorian pohtimista ajassa, jota leimaa negatiivinen korko, alhainen inflaatio ja jättimäiset alijäämät. Mihin tämä kaikki johtaa?”

PT on perustanut Palkansaajasäätiön avustuksella tohtorihautomon, joka rahoittaa kerrallaan kolmen taloustieteen tohtoriksi valmistuvan jatko-opiskelijan väitöstyötä. Tohtorihautomoon valitut jatko-opiskelijat saavat toimistoinfran ja palkan lisäksi laadukasta ohjausta riippumattoman yksityisen taloudellisen tutkimuslaitoksen suojassa, tiiviin tutkijatyöyhteisön ja kansanväliset verkostot. 

Hautomon kautta tutkimuslaitos rekrytoi joukkoihinsa eri yliopistoista soveltuvimmat jatko-opiskelijat. Yliopistot puolestaan säästävät yhteistyön ansiosta niukoista resursseistaan ja tohtorit valmistuvat tavoiteajassa.

“Tohtorihautomolla on ennen kaikkea yhteiskunnallista merkitystä, sillä korkeasti koulutettu väestö on pienen kansantalouden tukijalka tulevaisuudessakin.

Tohtorihautomolla on ennen kaikkea yhteiskunnallista merkitystä, sillä korkeasti koulutettu väestö on pienen kansantalouden tukijalka tulevaisuudessakin. 

PT:n tohtorihautomo on hyvä osoitus siitä, kuinka yksityisen sektorin toimijoiden satsaukset hyödyttävät laajasti koko yhteiskuntaa (public-private partnership).

Palkansaajien Tutkimuslaitos

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit