Koti asuminen Räätälöityä turvallisuutta

Räätälöityä turvallisuutta

249
0

Kun arki kotona ei enää suju yksin, vaan tarvitaan ulkopuolista tukea, Validia Asumisen asiakaslähtöiset palvelut tuovat turvaa elämään. Ikäihmisille on saatavilla monenlaista tukea kotiin vietävistä palveluista aina ympärivuorokautiseen palveluasumiseen.


Validia Asuminen on osa Invalidiliitto-konsernia ja palveluasumisen edelläkävijä. Sillä on jo yli 40 vuoden kokemus esteettömän asumisen kehittämisestä ja palvelujen tuottamisesta toimintarajoitteisille. Ikääntyvien palveluja on tarjolla mm. pääkaupunkiseudulla, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Rovaniemellä, Vaasassa ja Tampereella.

– Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen on yksi osaamisemme kulmakivistä. Palvelujemme piiriin kannattaakin hakeutua heti, kun jonkinlaista tuen tarvetta ilmenee. Tarjoamme asumisen portaat kevyestä tuesta aina ympärivuorokautiseen hoitoon asti. Näin palvelut voidaan räätälöidä kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan, selvittää toimitusjohtaja Päivi Harmaakorpi.

Validia Asumisen palveluja voi tilata kotiinsa kuka tahansa. Valittavina on mm. kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa, omaishoidon sijaispalvelua, virkistystoimintaa sekä ateriapalveluita. Kun avun tarve kasvaa, voidaan siirtyä turvaverkkopalvelun piiriin. Palvelu räätälöidään aina jokaisen tarpeen mukaan. Muistisairaille ja paljon apua tarvitseville ikäihmisille Validia-kodit tarjoavat ympärivuorokautista palveluasumista. Asunnot ovat 25-75 neliömetrin esteettömiä huoneistoja, joissa jokaisella on oma huone ja wc.

– Kodinomaisesti sisustetuilla yhteisillä tiloilla on iso merkitys, sillä niissä järjestetään ruokailujen lisäksi runsaasti erilaista ohjelmaa, kertoo Päivi Harmaakorpi.  

Teksti: Maija-Liisa Saksa ja Nancy Lindroth

Validia Asuminen, Invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Validia Asuminen tarjoaa asumispalveluita ja kotiin vietäviä palveluita fyysisesti vammaisille ja toimintakyvyltään erilaisille henkilöille sekä ikäihmisille. Kokonaan kotimainen Validia Asuminen on yhteiskunnallinen yritys ja osa Invalidiliitto-konsernia. Toimintamme on saanut ISO 9001-laatusertifikaatin ja REILU-palvelumerkin.

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit