Koti international Renlighetsorienterad leverantör av hydraulikkomponenter siktar på den europeiska marknaden

Renlighetsorienterad leverantör av hydraulikkomponenter siktar på den europeiska marknaden

95
0

Finlands största leverantör av hydraulikblock och -komponenter, ST-Koneistus Oy, har två år av kraftig tillväxt bakom sig. Även om efterfrågan på hydraulikkomponenter rent allmänt sett har legat på en hög nivå, är detta inte hela sanningen bakom ST-Koneistus framgångar under de senaste åren – servicen för vidare bearbetning har också utvecklats systematiskt. Med detta avses montering och provning som utförs med hydraulikblocken. Företaget har redan i åratal tillhandahållit de ifrågavarande tjänsterna, men har under de två senaste åren, vid sidan av blocktillverkningen, börjat marknadsföra dem aktivt. Sammanslagningen av monterings- och provningsverksamheten till en tjänst har krävt investeringar.

– I fjol avsatte vi 4 miljoner euro för att utveckla vår verksamhet. Vi byggde ut våra produktionslokaler, införskaffade sex nya verktygsmaskiner samt ett nytt PalleTech FMS-system, berättar ST-Koneistus verkställande direktör, Jarkko Selin.

I samband med utbyggnaden gjorde företaget väldiga framsteg även med tanke på monterings- och provningstjänsterna.

– Vi byggde en helt ny monterings- och provningslokal, vars renhetsnivå har ägnats särskild uppmärksamhet. Inomhusluften filtreras och rummet förses med övertryck så när dörrarna öppnas, skjuter trycket ut inomhusluften genom dörröppningen. Ingångarna till monteringshallen är isolerade med dubbeldörrar, och man håller bara öppen en i sänder.

Föregångare i en krävande bransch

Betydelsen av komponenters renlighetsgrad har enligt Selin vuxit i branschen under de senaste åren. ST-Koneistus alla produkter rengörs med en TEM-gradningsmaskin. Maskinen rengör alla inner- och ytterytor med en enda behandling. 

– Våra kunder har egentligen inte krävt bättre renlighet av oss, utan i det här avseendet har vi velat agera på ett förebildligt sätt. Rena produkter och kompromisslös kvalitet är konkurrensfördelar i den här branschen. 

Företaget har specialiserat sig på planering, tillverkning och montering av hydraulikkomponenter. Maskinparken är ytterst modern. I de nya lokalerna finns exempelvis två nya Mazak HCN-6800 horisontala fleroperationsmaskiner. 

– I vår verksamhet fokuserar vi på så mycket mer än bara själva maskinerna. Även om en standardmaskinverkstad skulle ha exakt samma maskinpark som vi, skulle den med säkerhet inte klara av att genomföra vår produktionsprocess med ämnen för ventilfärdiga hydraulikblock. 

Under de närmaste åren vill företaget stärka sin position i Europa. Exporten har de facto vuxit stadigt år för år och kundkretsen i utomlands växer hela tiden. 

– I nuläget utgörs ca 30 procent av vår försäljning direkt export till utländer. Andelen är ansenligt högre, om man även räknar med de produktenheter som via stora finländska maskin- och utrustningstillverkare hamnar i utlandet. Idag riktar vi bland annat in vår export på Sverige, Danmark, Tyskland, Polen samt Irland, sammanfattar Selin. Text: Kati Keturi

www.st-koneistus.fi

ST-Koneistus Oy

• Specialkompetens: planering, tillverkning och montering av hydraulikblock och -komponenter • Branschens modernaste maskinpark Standarder: ISO 9001 och ISO 14 001 (2015-versionerna)• Grundat 1970• Omsättning ca 10 milj. euro (2018)

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit