Koti bisnes Teollinen internet – Suomen uusi kilpailuetu?

Teollinen internet – Suomen uusi kilpailuetu?

180
0

Teollisen
internetin ratkaisut kehittyvät vauhdilla. Nodeon Oy:n toimitusjohtaja Timo
Majala näkee alalla suuria mahdollisuuksia, mutta peräänkuuluttaa
innovatiivisuuden ohella myös ratkaisujen turvallisuutta.


Teollinen internet on yksi tärkeimmistä
digitalisaatioon liittyvistä globaaleista muutosaalloista. Vaikeasti
hahmotettavalla käsitteellä tarkoitetaan älykkäitä tapoja hyödyntää verkkoon
liitettyjen laitteiden sekä palveluiden tuottamaa tietoa.

Yksinkertaistettuna antureiden ja
toimilaitteiden keräämä tieto liikkuu verkkojen kautta keskitetyille
palvelimille älykkäiden analyysiohjelmistojen käyttöön. Automaattisen tiedon analysoinnin
pohjalta voidaan reaaliajassa optimoida laitteiden ja palvelujen toimintaa sekä
automatisoida työvaiheita. Jalostamalla kerättyä dataa voidaan myös synnyttää
uusia palveluinnovaatioita. Teollisen internetin ratkaisuihin erikoistuneen
Nodeon Oy:n johtaja Timo Majalan
mukaan erityisesti verkkoon liitettyjen laitteiden määrä ja kerättyyn tietoon
liittyvä analytiikka on räjähdysmäisessä kasvussa.

– Teollisen internetin, ja yleisemmin
digitalisaation, vaikutusalue ulottuu lähes kaikille toimialoille. Liitännäisiä
termejä vilahtelee tuon tuosta tämän päivän teknologiakirjoituksissa. Puhutaan big
datasta, tekoälystä, automatisoinnista, robotiikasta, paikkatiedosta ja kyberturvallisuudesta.
Majalan mukaan kaikilla näillä on oma tärkeä roolinsa teollisen internetin
kehityksessä. Tästä teknologiakentästä myös Suomi hakee uutta kilpailuetua ja pyrkii
globaalin digitalouden paalupaikoille.

 

Älykästä
liikenneturvaa

Majalan mukaan teollisen internetin ympärillä nähdään
jatkuvasti uusia älykkäitä innovaatioita. Esimerkkinä voi pitää vaikka yhtä
Nodeonin avainosaamisaluetta älyliikennettä, joka on ollut aktiivinen teollisen
internetin ratkaisujen hyväksikäyttäjä. Sovelluksia kehitetään reaaliaikaisen
tilannekuvan, liikenneturvallisuuden, uusien palvelumallien, automatisoinnin ja
kunnossapidon alueilla.

Yhtenä esimerkkinä tieliikenteen infrastruktuurin
kehittymisestä Majala mainitsee Nodeonin juuri Tampereella käyttöönottaman Suomen
kehittyneimmän tieliikennetunnelin ohjausjärjestelmän, joka on kooltaan
keskisuuren teollisuuslaitoksen automaatiojärjestelmän luokkaa. 

– Tunneli
tunnistaa sensorien ja mittalaitteiden avulla tunnelin liikennetilanteen ja
olosuhteet, niissä tapahtuvat häiriöt ja muutokset, ja ohjaa tunnelin liikenteenhallinta-
ja turvalaitteita. Järjestelmän avulla turvataan tunnelissa liikkujien
turvallisuus esimerkiksi varoitusten, kaistansulkujen ja pääsynsäätelyn avulla.

 

Riskit
minimoidaan avoimuudella

Teollisen internetin osalta myös riskit ovat
jatkuvasti kasvava puheenaihe. Majalan mukaan tämä on tärkeää, sillä on helppo kuvitella
uhkakuvia, kuinka autonomisesti toimivien, verkkoon sijoitettujen sensorien ja
tekoälyyn perustuvien järjestelmien toimintaa voidaan uhata
tietoverkkorikollisuuden keinoin.

Majala tietää, mistä puhuu. Nodeon on ollut
mukana useissa hankkeissa, joissa ihmisten henki voi olla kiinni järjestelmien
toimivuudesta.

– Olemme olleet kuluvana vuonna kehittämässä myös kyberturvallisuuden
simulointiympäristöä, jonka avulla pidetään mm. Suomen kansalliset
kyberturvallisuusharjoitukset. Teollisen internetin sovellusten kehittäjillä on
suuri vastuu niiden tietoturvallisuudesta ja varmatoimisuudesta, Majala pohtii.

www.nodeon.com

Nodeon

Olemme Teollisen Internetin ratkaisujen monitaitaja halliten alan teknologiapinon kenttälaitteiden ja sensorien ohjelmistorajapinnoista ylätason pilvipohjaisiin keskusjärjestelmiin ja teollisuuden automaatioprosesseihin saakka. Ymmärrämme syvällisesti älyliikenteen haastavan toimintakentän ja omaamme lähes 100 vuoden kokemuksen älyliikenneratkaisujen suunnittelusta, toteutuksesta ja konsultoinnista.

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit