Koti international Torraka för turistobjekten i Lappland

Torraka för turistobjekten i Lappland

416
0

Huliswood har levererat tiotals byggnader i torraka för turistbranschen i norra Finland. Leveranserna har varierat från stugor och bastur till större helheter, ända till hotell. Torraka passar till sin karaktär in i det karga lappländska landskapet. Kvalitetsmedvetna kunder känner till torrakan och vill uppleva den stämning och doft som den skapar.

Uhtua Sky

Uhtua Sky är en bostadsenhet som utformats för att möta behoven bland företagare inom turistbranschen. Tack vare enheten kan företagarna på ett enkelt, snabbt och spektakulärt sätt öka logikapaciteten.

En väsentlig del av byggnaden utgörs av en stor glasdel med en ståtlig parsäng i torraka. Eftersom glasen är eluppvärmda håller de sig klara i kyla och vid snöfall. Norrskenen och stjärnhimlen öppnar sig utan hinder inför kundernas ögon. De bor mitt i naturen.

På Uhtua Sky kombineras traditionellt timmersnideri, stål-, glas- och modern modultillverkning. Den styrteknik som tillämpas möjliggör energieffektiva lösningar. Utrymmena är planerade så att de är luftiga och lätta att underhålla. Baskostnaderna för Uhtua Sky är låga och bostadsenheten lämnar marken nästan orörd. Det ringa behovet av lokal arbetskraft garanterar att man kan ta enheten i bruk vid planerad tidpunkt.

Huli -bastur

Huliswoods nyhet är en bastu av torraka som är färdigbyggd på fabriken och nästan klar att användas genast vid leverans. Ett stycke doft och magi från skogen i norr lätt och snabbt till den plats du önskar! Huli -basturna har en handtimrad stomme av torraka. I kollektionen ingår tre bastur i olika storlek, och den största har ett separat omklädningsrum. Till utrustningen hör som standard en vedeldad ugn som kan bytas ut mot en elektrisk ugn. Man kan också göra andra ändringar inom vissa gränser.

Att bygga i torraka

Huliswood levererar också stommar i torraka enligt kundens egna ritningar. Stommarna i torraka timras för hand och transporteras till byggplatsen. Vi levererar också kompletterande torrakamaterial för bl.a. för takfötter, verandor, innertak, trappor och bastur.

Panel i torraka

En panel som tillverkats av torraka skapar lappländsk stämning. Panelen kan monteras var som helst: i bastun, brasrummet, sovrummet eller till och med på en restaurangvägg. En torrakapanel är ett modernt sätt att bygga en äkta torrakayta.

Huliswood

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit