Koti bisnes Yhdellä työkoneella enemmän käyttömahdollisuuksia

Yhdellä työkoneella enemmän käyttömahdollisuuksia

Nykyisin jokaiseen tehtävään on saatavilla oma työkalunsa, ja tämä näkyy varastojen pullistelevina työkalulaatikoina.

276
0
Hydraulisilla lisälaitteilla saat työkoneestasi enemmän irti. Kuvassa DYNASET HVB Hydraulitäry on asennettuna Hitachi Zaxis 33U pienkaivinkoneeseen tehostamaan työntekoa.

Suuremmassa mittakaavassa tämä näkyy koneurakoitsijoiden pihoilla ja varastoissa, joissa erilaisia laitteita ja koneita on joka lähtöön. Näiden valmistaminen, varastointi, kunnossapito ja kuljettaminen puolestaan vaativat resursseja. Yritykset voisivatkin säästää sekä luonnonvaroja että rahaa, jos ne tulisivat toimeen suppeammalla kalustolla. 

Moni on tullut ajatelleeksi voisiko yksi työkalu tai laite toimia useammassa tehtävässä. Juuri tähän Dynasetin tuotevalikoima pyrkii työkoneiden ja ajoneuvojen maailmassa. Hydraulisten lisälaitteiden avulla lähes minkä tahansa koneen tai ajoneuvon käyttömahdollisuuksia voi monipuolistaa. Tämä monipuolisuus mahdollistaa yhdelle työkoneelle useampia tehtäviä nostaen sen käyttöastetta. Lisälaitteet voivat myös mahdollistaa työkoneelle sen vakio-ominaisuuksiin nähden vaativampia tehtäviä. 

Esimerkiksi kaivinkoneella voidaan tehdä sen kokoon nähden vaativimpia tehtäviä, jos se varustellaan hydraulitäryllä. Laitteen tuottama tärinä parantaa kauhan maaperän läpäisykykyä, jolloin pienemmällä ja vähäpäästöisemmällä koneella pärjää pidemmälle. Sama koskee asfaltin avaamista, sillä täryllä varusteltu asfalttileikkuri ei vaadi niin suurta kaivinkonetta toimiakseen. Samankaltaisesti Dynasetin hydrauliset paineenkohottimet voivat tehdä pienemmästä kaivinkoneesta toimivan purkupulveroijan käsittelijän. 

Työkone voi myös ottaa hoitaakseen muita työmaan tehtäviä. Esimerkiksi hydrauligeneraattori tuottaa sähköä työmaan tarpeisiin hyödyntäen työkoneen moottoria sähkön tuottamiseen. Näin vältytään usein saastuttavampien polttomoottorigeneraattoreiden käytöltä eikä erillisiä generaattoreita tarvitse välttämättä kuljettaa paikalle. 

Dynaset

Dynaset on maailman johtava hydrauligeneraattorien, -korkeapainepesurien ja -kompressorien valmistaja. Yrityksen teknologiset ratkaisut lisäävät liikkuvien työkoneiden tuottavuutta aina pienistä ajoneuvoista suuriin työkoneisiin. Asiakkaiden auttaminen uuden teknologian hyödyntämisessä on keskeinen osa yrityksen liiketoimintaa.

Yrityksen verkkosivut
Katso yritykset muut artikkelit