top of page

Laadukkaalla sisällöllä laadukas asiakassuhde

Tuotamme asiantuntija-artikkeleita omiin ja asiakkaidemme kanaviin. Mitä silloin tarjoamme?

 

Mitä asiantuntija-artikkelit ovat?

Editor Helsingin tuottamat asiantuntija-artikkelit ovat kuluttajalähtöistä markkinointia, jossa brändimielikuvaa muokataanja tunnettuutta kasvatetaan perinteistä mainosta syvällisemmällä ja kiinnostavammalla sisällöllä.

 

Asiantuntija-artikkelit tarjoavat kohdeyleisölle elämyksellisen ja syvällisen lukukokemuksen ja mainostajalle mahdollisuuden nostaa asiantuntijuuttaan esiin laadukkaalla, hyvin perustellulla ja tarinallisella tavalla. Asiantuntija-artikkeleissa monimutkaisiakin asioita pääsee käsittelemään selkeästi asiantuntijan haastattelun muodossa. Haluamme tarjota sisältöä, jonka kohdeyleisö kokee arvokkaaksi ja hyödylliseksi ja jonka parissa hän viettää mahdollisimman pitkään aikaa.

 

Missä asiantuntija-artikkelit julkaistaan?

Asiantuntija-artikkelimme julkaistaan kanavissa, joissa laadukkaat yleisöt käyttävät muutenkin aikaansa. Valtaosan tuottamistamme artikkeleista julkaisemme asiantuntijajulkaisuissamme, jotka ilmestyvät arvokkaassa mediaympäristössä, esimerkiksi Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien tai Me Naisten yhteydessä.

 

Julkaisumme kokoavat aina tietyn teeman ympärille alan kiinnostavimmat yritykset, organisaatiot ja asiantuntijat. Julkaisumme ja artikkelimme ovat luonteva osa ympäröivää sisältöä eivätkä häiritse käyttäjäkokemusta vaan päinvastoin tarjoavat kuluttajalle mahdollisuuden kuluttaa kaupallista sisältöä hyödyllisellä ja elämyksellisellä tavalla.

 

Minkälainen on asiantuntija-artikkelin kohdeyleisö?

Tuotamme asiantuntijajulkaisuja jatkuvasti ympäri vuoden hyvin monenlaisten ajankohtaisten teemojen ympärille ja Suomen laadukkaimpien, suurimpien ja tunnetuimpien medioiden yhteyteen. Löydämme siis takuuvarmasti organisaationne tärkeimmille ja ajankohtaisimmille viesteille parhaiten sopivan kohdeyleisön ja kanavan. Pakettiimme kuuluu myös artikkelin julkaisu Wematchu.com -yritysviestintäalustallamme, some-kanavissamme sekä artikkelin jakelu medialle. Tarjoamamme näkyvyys on sekä suurta että laadukasta.

 

Miten asiantuntija-artikkelit erottaa journalistisesta materiaalista?

Editor Helsingin asiantuntija-artikkelit ja -julkaisut on aina selkeästi merkitty, jotta lukija tietää kyseessä olevan kaupallinen sisältö. Asiantuntija-artikkelit ovat natiivimainontaa, jonka tavoitteena on muun muassa kasvattaa brändin tunnettuutta, vahvistaa edelläkävijyyttä ja asiantuntijuutta sekä rakentaa pitkäaikaista suhdetta asiakkaisiin. Sisältö on siis kaupallista mutta ammattitaitoisten kirjoittajiemme artikkelit ovat yhtä vetävästi ja selkeästi kirjoitetut kuin monet elämykselliset journalistiset artikkelit.

 

Mitä on natiivimainonta?

Suomen johtava digitaalisen mainonnan ja markkinoinnin asiantuntijayhteisö IAB Finland kuvailee natiivimainontaa seuraavasti: ”Natiivimainonta on markkinointiviestinnän muoto, jossa mainostaja saa käyttöönsä tilaa, joka on totutusti kuulunut median omalle sisällölle. Natiivimainonta on median keinoja ja muotoja hyödyntävää mainossisältöä, joka tuo mainostajan sisällön kuluttajan ulottuville osana olemassa olevaa mediaa ja sen keinoja hyödyntäen. Natiivimainonnan tuominen osaksi sisältöstrategiaa on osa brändin pitkäjänteistä kehittämistä”.

 

Kenelle natiivimainonta ja asiantuntija-artikkelit sopivat?

Kenelle tahansa, joka haluaa viestiä vaikuttavasti ja visuaalisesti houkuttelevasti sekä tarjota hyödyllistä, arvokasta ja kiinnostavaa sisältöä haluamalleen kohdeyleisölle. Asiantuntija-artikkeli on sisällön muotona ylivoimainen, sillä juuri siinä muodossa haluttu kohderyhmä on tottunut sisältönsä kyseisessä mediaympäristössä kuluttamaan.

 

Miten Editor Helsingin asiantuntijajulkaisut aktivoivat?

Tutkimusten mukaan hyvin. Digitalist Groupin toteuttama uusin tutkimuksemme osoittaa, että joulukuun 2022 Business News -julkaisumme aktivoi mainiosti. Jopa 22 prosenttia eli 137 000 Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen lukijaa harkitsi lisätietojen hakemista julkaisun nähtyään. Julkaisun huomioarvo myös ylitti toimialan keskiarvon, ja sen muistaa nähneensä jopa 621 000 lukijaa.

 

Miten asiantuntija-artikkelin tuotanto käytännössä etenee?

Tuotamme asiantuntija-artikkelin toivomastanne aiheesta ja valitsemaanne kokoon. Kun artikkelin aihe ja koko on valittu, lähetämme teille tilausvahvistuksen. Alkuvaiheessa on myös hyvä miettiä, kuka asiantuntijoistanne tulee artikkelin kasvoiksi ja mitä näkökulmia ja viestejä haluatte erityisesti nostaa artikkelissa esiin.

 

Seuraavaksi artikkelimme tuottaja ottaa teihin yhteyttä haastatteluajankohdan sopimiseksi. Aikaa etähaastatteluun menee noin 30–45 minuuttia. Huolehdimme sekä tekstin tuotannosta että artikkelin visuaalisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Saatte kommentoitavaksenne ja hyväksytettäväksenne sekä tekstin että taitetun artikkelin, eli voitte olla varmoja, että sisältö vastaa toiveitanne ja tavoitteitanne. Kaikki tuottamamme materiaali on tämän jälkeen omaisuuttanne, eli voitte käyttää niitä jatkossa haluamallanne tavalla. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Nostetaan yhdessä asiantuntijuutenne uusiin ulottuvuuksiin!

bottom of page