Aivoliitto Ry
Koti Aivoliitto Ry

Aivoliitto Ry

Aivoliitto on järjestö kaikille heille, joilla on kielellinen erityisvaikeus tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH). Autamme ja tuemme jäseniämme elämään hyvää arkea. Teemme myös aivot ja puheen kattavaa kansanterveystyötä, jonka vaikutukset ulottuvat koko yhteiskuntaan. Aivoliiton päämääränä on ennaltaehkäistä aivoverenkiertohäiriöitä ja vaikuttaa siihen, että kielellinen erityisvaikeus tunnistetaan mahdollisimman varhain. Päämääränä on myös vähentää AVH:n ja kielellisen erityisvaikeuden aiheuttamia seurannaisvaikutuksia yksilön ja perheen elämässä ja laajemmin yhteiskunnassa järjestötoiminnalla, palveluilla, lisäämällä tietoa ja tukemalla kehittämistoimintaa sekä tutkimusta. Lisätiedot: info@aivoliitto.fi

Vieraile verkkosivuilla