Innovarch ja Oppimisympäristö +
Koti Innovarch ja Oppimisympäristö +

Innovarch ja Oppimisympäristö +

Palvelu tarjoaa asiantuntija-apua kouluhankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Asiakkaita ovat koulut ja oppilaitokset, kaupungit ja kunnat sekä yksityiset koulutuksen tarjoajat. Suunnittelutyö tehdään käyttäjälähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti, työpajoista ja konseptista valmiiseen sisustettuun kouluun saakka. Asiantuntijat tunnistavat tilaajan ja käyttäjien tarpeet, suunnittelevat toimintatavan ja asettavat tavoitteet. Hankkeen etenemistä seurataan visuaalisen aikataulun avulla.

Vieraile verkkosivuilla