Lapsiperhepalvelu Stark Oy
Koti Lapsiperhepalvelu Stark Oy

Lapsiperhepalvelu Stark Oy

Tukikotimme ovat 7–paikkaisia ympärivuorokautisia lastensuojelulaitoksia, joiden toiminnan tarkoituksena on turvata kodin ulkopuolella asuvien lasten ja nuorten turvallinen kasvu sekä kehitys.Toiminnassamme huomioidaan myös lasten sekä nuorten erikoistarpeet ja olemme keskittyneet neuropsykiatristen häiriöiden (ADHD, ADD, Aspergerin syndrooma, Touretten oireyhtymä, autismin kirjo ja aistitoimintojen häiriöt) hoito

Vieraile verkkosivuilla