Trafi
Koti Trafi

Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteessä.Vaikutamme aktiivisesti vastuullisen, turvallisen ja kestävän liikenteen edistämiseksi. Seuraamme ja parannamme jatkuvasti suorituskykyämme, asetamme tavoitteita sekä haemme uusia innovatiivisia ratkaisuja ja toimintamalleja. Vastaamme liikenteen kasvaviin ympäristövaatimuksiin. Estämme liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja.Olemme edelläkävijä liikenteen tiedon keräämisessä, avaamisessa ja hyödyntämisessä sekä palveluiden tarjoamisessa yhteiskunnan ja liikennejärjestelmän tarpeisiin asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Turvaamme tiedon käytettävyyden, eheyden ja luottamuksellisuuden.Varmistamme Trafin laadukkaan, kestävän ja tietoturvallisen toiminnan kehittämällä henkilöstön osaamista ja tukemalla hyvinvointia. Kannamme vastuumme pienentämällä myös oman toimintamme ympäristökuormitusta.Henkilöstömme ja yhteistyökumppanimme ovat tietoisia vastuullisesta roolistaan tämän politiikan toteuttamisessa. Sitoudumme täyttämään velvoitteemme ja kannustamme palautteen ja kehitysehdotusten antamiseen. Johtomme varmistaa jatkuvan parantamisen.

Vieraile verkkosivuilla